ZARZĄD:

Barbara Białowąs – PREZES ZARZĄDU

Magdalena Nowacka – WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Kaczmarek – CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Trzaska – CZŁONEK ZARZĄDU

Gabriela Grzywa – SKARBNIK

KOMISJA REWIZYJNA

Jadwiga Dziumna

Agnieszka Olejnik

Katarzyna Stegnerska

STRONA GŁÓWNA